راهکار زردرنگ ماه‌های آخر (2)

اگر به فکر تکمیل عالی آموخته‌های خود از درس‌های عمومی هستید، ویژگی منحصربه‌فرد کتاب‌های عمومی را فراموش نکنید.

راهکار زردرنگ ماه‌های آخر (2)

اگر به فکر تکمیل عالی آموخته‌های خود از درس‌های عمومی هستید، ویژگی منحصربه‌فرد کتاب‌های عمومی را فراموش نکنید. در جلد اول این کتاب (سؤالات) با تفکیک دقیق سؤالات بر اساس کتاب درسیِ هر سال، فرصت خوبی برای طبقه‌بندی تست‌های هر کتاب خواهید داشت و برای تکمیل مطالعات هر سال می‌توانید از این قابلیت استفاده کنید. هم‌چنین در جلد دوم (پاسخ)، با مشخص بودن مبحث هر سؤال، بهترین فرصت برای رفع اشکال مبحثی فراهم می‌شود. مطالعه‌ی نکات هر 4 گزینه را در تست‌های عمومی فراموش نکنید و با رفع اشکال مبحثی به بالاترین کیفیت مطالعه نزدیک‌تر شوید.

در کنار تمام ویژگی‌های بیان‌شده، با استفاده از DVDهای ضمیمه‌ی این کتاب، فرصت حل تعداد بیش‌تری از تمرینات با بیش‌ترین میزان شباهت به سؤالات اصلی را خواهید داشت. سؤالاتی که با ویژگی‌های مجموعه‌ای (100 سؤال)، درسی (25 سؤال)، مبحثی (10 سؤال) و پایه‌ای (10 سؤال) بهترین شرایط را برای تمرین و مرور هر چه بیش‌تر فراهم می‌کند.

مطالعه‌ی چندماهه‌ی مبحثی درس‌های عمومی، تسلط به کمک تست‌های کنکور سراسری و ارائه‌ی بهترین نوع از رفع اشکال در این درس‌ها بر اساس اصل «یادگیری و تکمیل یادگیری» فرایندی است که با استفاده از کتاب‌های زرد عمومی در این برهه‌ی زمانی از سال تحصیلی بهترین شرایط خود را پشت سر خواهد گذاشت.