مشکل، ولی ممکن است

موفقیت، ساده به دست نمی‌آید و برای دست‌یابی به هر هدفی باید تلاش کرد؛ تلاشی که به مرور زمان تبدیل به سخت‌کوشی شود.

مشکل، ولی ممکن است

میزان تلاش و سخت‌کوشی هر فرد تعیین‌کننده‌ی تکلیف ورود او به دانشگاه است. نقطه‌ی آغاز درس خواندن برای همه‌ی دانش‌آموزان یکسان است ولی چگونه ادامه دادن و پیمودن مسیر، متفاوت است. در بحث ادامه دادن دو دیدگاه وجود دارد: گروهی از دانش‌آموزان معتقدند پیمودن مسیر مشکل ولی ممکن است و گروهی دیگر بر این باورند که ممکن است ولی مشکل! تجربه نشان داده است که دیدگاه گروه اول به نتیجه می‌رسد و موفقیت مقصد نهایی آن‌ها می‌شود. گروه اول می‌دانند که پیمودن هیچ مسیری آسان نیست و همواره مشکلاتی بر سر راه وجود دارد اما باور دارند که می‌توانند از پسِ آن‌ها برآیند و با سخت‌کوشی، غیر ممکن‌ها را از مسیر حرکت خود حذف کنند. در مقابل، گروه دوم در ابتدای راه از مواجه شدن با مشکلات می‌ترسند و به‌اصطلاح کم می‌آورند و تلاش آن‌ها کم‌رنگ می‌شود.

موفقیت، ساده به دست نمی‌آید و برای دست‌یابی به هر هدفی باید تلاش کرد؛ تلاشی که به مرور زمان تبدیل به سخت‌کوشی شود و سخت‌کوشی‌ای که غیر ممکن‌ها را از میان بردارد و موفقیت را نصیب تلاشگر و ادامه‌دهنده کند.