مرز کنترل اشتباهات در آزمون‌ها

آیا تا کنون به تعداد اشتباهات و غلط‌های خود در هر آزمون توجه کرده‌اید؟

آیا تا کنون به تعداد اشتباهات و غلط‌های خود در هر آزمون توجه کرده‌اید؟

آیا تا کنون سعی کرده‌اید که این اشتباهات را به حداقل برسانید؟

بهتر است به خودتان قول دهید که در صورتی که در مطالعه‌ی بعضی از درس‌ها یا مباحث آماده نشده‌اید اقدام به پاسخ‌گویی به سؤالات نکنید؛ زیرا با سفید ماندن پاسخ‌برگ ملزم می‌شوید تا با افزایش ساعات مطالعه و استفاده از کتاب خودآموزی خود را برای آزمون‌ها آماده‌تر کنید. با این روش ضمن کاهش نمرات منفی، شیوه‌ی صحیح مطالعه نیز در بلندمدت تصحیح می‌شود که این امر به نوبه‌ی خود منجر به افزایش نمره و تراز کل خواهد شد.