ضرورت تکمیل مداوم دفتر برنامه‌ریزی

با جمع زدن ساعات مطالعه‌تان در آخر هر هفته تصمیم می‌گیرید که کمی بیش‌تر از قبل درس بخوانید.

ضرورت تکمیل مداوم دفتر برنامه‌ریزی

از ویژگی‌های بارز دفتر برنامه‌ریزی نگاه به گذشته و رقابت با خودتان است. شاید در ابتدا پر کردن این دفتر برای‌تان سخت باشد و گاهی فراموش کنید که ساعات مطالعه‌ی خود را در آن یادداشت کنید ولی به‌مرور تکمیل این دفتر هم قسمتی از درس خواندنتان می‌شود.

پر کردن این دفتر مزایای زیادی دارد که از جمله‌ی آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

با جمع زدن ساعات مطالعه‌تان در آخر هر هفته تصمیم می‌گیرید که کمی بیش‌تر از قبل درس بخوانید.

یاد می‌گیرید که به برنامه‌تان نظم بیش‌تری بدهید و از درس خواندنتان در طول هفته لذت ببرید.

این دفتر را می‌توان به یک نوار ویدیویی تشبیه کرد که به‌راحتی می‌توانید آن را به عقب برگردانید و خود قبلی را مشاهده کنید. جذابیت بازبینی این فیلم در این است که تلاش واقعی و حقیقی خودتان را نمایش می‌دهد و با مشاهده‌ی آن مطمئن می‌شوید که کارهای زیادی انجام داده‌اید که این امر اعتمادبه‌نفس شما را افزایش خواهد داد.