چند قدم مانده تا صعود

یک ماه مانده به کنکور یا به بیان دیگر هفته‌ی آخر کنکور جایگاه ویژه‌ای در موقعیت شما در کنکور دارد چون تا موقعیت نهایی چند گامی بیش‌تر نمانده است.

چند قدم مانده تا صعود

یک ماه مانده به کنکور یا به بیان دیگر هفته‌ی آخر کنکور جایگاه ویژه‌ای در موقعیت شما در کنکور دارد چون تا موقعیت نهایی چند گامی بیش‌تر نمانده است.

در این ماه باقی‌مانده با چند گروه داوطلب روبه‌رو هستیم:

  • داوطلبانی که خوب درس خوانده‌اند و خلاصه‌نویسی کرده و وارد مراحل جمع‌بندی نهایی می‌شوند.

  • داوطلبانی که هنوز قسمتی از درس‌های اصلی‌شان مانده است.

  • داوطلبانی که خیلی دیرتر شروع کرده و نمی‌رسند همه‌ی درس‌ها را بخوانند.

باید گفت هر کدام از این داوطلبان برنامه‌ی خاص خود را دارند.

گروه اول با تأکید بر خلاصه‌نویسی‌ها و تست‌های کتاب زرد و برطرف کردن نقاط ضعف، راه خود را ادامه می‌دهند.

گروه دوم با توجه به باقی‌مانده‌ی درسشان مرحله‌ی جمع‌‌بندی کوتاه‌تری دارند؛ هر چند باید سرعت خود را در تمام کردن درس‌های باقی‌مانده بیش‌تر کنند.

گروه سوم باید به درس‌ها و سرفصل‌های مهم تأکید بیش‌تری داشته باشند و تست زیاد بزنند.

  • اما مطالبی که هر سه گروه باید در نظر داشته باشند:

  •  بر درس‌های مهم و تأثیرگذار در رشته‌ی خود تأکید بیش‌تری داشته باشند.

  • سرفصل‌های مهم رشته‌ی خود را بشناسند و برای آن‌ها در یک ماه آخر برنامه‌ی ویژه‌ای داشته باشند.

  • 70 درصد انرژی خود را روی نقاط قوت متمرکز کنند.

  • به خلاصه‌نویسی‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشند.