پیشنهادی نو برای ادامه‌ی نیم‌سال دوم

هم‌اکنون که مجدداً به نیم‌سال دوم می‌پردازیم پیشنهادی برای‌تان دارم.

پیشنهادی نو برای ادامه‌ی نیم‌سال دوم

هم‌اکنون که مجدداً به نیم‌سال دوم می‌پردازیم پیشنهادی برای‌تان دارم.

بار دیگر دفتر برنامه‌ریزی خود را جلو روی‌تان بگذارید و همه‌ی قسمت‌های آن را بازبینی کرده و اهمیتش را مرور کنید. بررسی کنید که دفتر برنامه‌ریزی چه کمکی به شما کرده است و به این شکل برای ادامه‌ی راه تصمیم بگیرید که از دفتر چگونه استفاده خواهید کرد.

بار دیگر برای خود توضیح دهید که چرا باید آزمون بررسی شود و کتاب خودآموزی پر شود. در عین حال از خود بپرسید که تا کنون چه‌قدر از کتاب خودآموزی استفاده کرده‌اید و مجدداً برای ادامه‌ی راه تصمیم دارید که چگونه از آن استفاده کنید.

از خود بپرسید که آیا در آزمون‌ها غیبت داشته‌اید و این غیبت چه تأثیری روی شما و عملکردتان داشته است. سپس برای آزمون‌های باقی‌مانده برنامه‌ریزی کنید.

بررسی کنید که آیا اطلاعات کارنامه‌های خود را استخراج کرده‌اید یا خیر.

مراحل مطالعاتی خود را بازنگری کرده و ضعف‌های آموزشی‌تان را برطرف کنید.

در ادامه‌ی راه با ذهنی شفاف قدم بردارید و ادامه‌ی این مسیر را با انرژی تازه شروع کنید.