برای درس‌هایی که دغدغه‌ی بیش‌تری دارید وقت بگذارید

شما می‌توانی برای درس‌هایی که دغدغه‌ی بیش‌تری داری وقت بگذاری به شرط آن‌که به این موارد توجه کنی.

برای درس‌هایی که دغدغه‌ی بیش‌تری دارید وقت بگذارید

شما می‌توانی برای درس‌هایی که دغدغه‌ی بیش‌تری داری وقت بگذاری به شرط آن‌که به این موارد توجه کنی:

الف- تعادل در درس‌ها را رعایت کنی؛ یعنی این طور نباشد که یک روز کامل را به یک درس اختصاص دهی؛ چون راندمان کاری‌ات پایین می‌آید.

ب- هیچ درسی را به طور کامل کنار نگذاری اما می‌توانی از یک درس برخی از مباحثش را حذف کنی یا برای اولویت‌های آخر بگذاری.

ج- مطمئن باشی که در درس‌هایی که قوی‌تر هستی، به حد ایده‌آل رسیده‌ای؛ یعنی این طور نباشد که برای یک مبحثی که ضعیف‌تر هستی وقت بگذاری و در مبحثی که قوی‌تر هستی افت کنی.

شما باید اولویت‌بندی کنی. پیشنهاد می‌‌کنم بر اساس روش 5 نوع درس اولویت‌بندی کنی: 1) نقاط قوت پایدار: آن‌هایی که در چند سال گذشته همیشه در آن‌ها نمره‌ی خوبی کسب می‌کنی. 2) نقاط قوت: درس‌هایی که امسال در آن‌ها قوی شده‌ای. بهتر است قوت خود را در این درس‌ها حفظ کنی. 3) درس‌هایی که نیاز به اندکی تلاش دارند: یعنی می‌توانی با تمرکز و مطالعه، آن‌ها را به نقاط قوت خود تبدیل کنی. 4) درس‌های نوسانی: درس‌هایی که گاهی خوب و گاهی ضعیف هستی که می‌توانی با توجه به آن‌ها، به وضعیت متعادل برسی. 5) درس‌هایی که نیاز به تلاش جدی دارند: درس‌هایی که در آن‌ها ضعیف هستی و نیاز به کار زیاد دارند.

درس‌های دغدغه‌ای شما احتمالاً در گروه‌های سوم تا پنجم قرار دارند؛ بنابراین پیشنهاد می‌کنم با این نوع تقسیم‌بندی و اولویت‌بندی، ابتدا روی درس‌ها و مباحثی وقت بگذاری که برایت سود بیش‌تری دارد و سریع‌تر به نقاط قوت تبدیل می‌شوند.