اولیا با کارنامه‌ی تحصیلی فرزندان برخورد منطقی داشته باشند

برای نتایج امتحانی فرزندان خود اهمیت و ارزش قائل شوید و بررسی کارنامه‌ی آن‌ها را مهم بدانید.برای نتایج امتحانی فرزندان خود اهمیت و ارزش قائل شوید و بررسی کارنامه‌ی آن‌ها را مهم بدانید.

به فرزندتان قول بدهید که برای گرفتن نتایج امتحانی همراه او به مدرسه خواهید رفت.

اگر فرزندتان خودش کارنامه‌اش را از مدرسه و برای شما آورد می‌توانید از حالت او بفهمید که کارنامه‌اش چگونه است.

با این حال کارنامه را از او بگیرید و با دقت آن را ببینید و از نمره‌های بالای او شروع کنید و نقاط قوتش را به او بگویید و او را تشویق کنید. سعی کنید به تک تک درس‌ها توجه کنید. حتی سعی کنید برای هر درس مکث کنید و آن‌ها را در نوبت‌های مختلف با هم مقایسه کنید. سعی کنید همیشه برای فرزندانتان زمانی را اختصاص دهید تا بدانند که امتحان آن‌ها برای شما مهم است.

مرور مباحث نیم سال اول
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دهم ریاضی )
دبیر : مجید بیانلو