ترین‌های جانوری

ترین‌های جانوری را در این بخش مطالعه کنید.

1. بزرگ‌ترین سلول یوکاریوت: تخم پرندگان

2. بزرگ‌ترین جانور کره‌ی زمین: وال

3. بیش‌ترین اندازه‌ی نسبی مغز در بین مهره‌داران: پرندگان و پستانداران

4. پیچیدترین رفتار در بین مهره‌داران: پرندگان و پستانداران

5. یکی از ساده‌ترین دستگاه عصبی: در هیدر

6. یکی از حساس‌ترین گیرنده‌ی شیمیایی: در شاخک نوعی پروانه‌ی ابریشم نر

7. ساده‌‌ترین گیرنده‌ی نوری: در پلاناریا

8. بیش‌ترین اندوخته‌ی غذایی تخمک: در تخمک پرندگان

9. کامل‌ترین نوع تولید مثل جنسی: در پستانداران جفت‌دار

10. فراوان‌ترین جانوران: حشرات

11. متنوع‌ترین جانوران: حشرات

12. موفق‌ترین مهره‌داران زنده: ماهی‌های آرواره‌دار

13. موفق‌ترین مهره‌داران خشکی قبل از انقراض پنجم: خزندگان

14. ساده‌ترین دستگاه گردش مواد در جانوران: عروس دریایی

15. فراوان‌ترین جانوران دریا: ماهی‌ها

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

در بین قبولی هایم کدام رشته را انتخاب کنم ؟
تغییر رشته دادن در یک دانشگاه چه ضوابطی دارد؟

باسخ به سوالات شما در زمینه تکمیل ظرفیت ، انتخاب نوع دانشگاه (سراسری ، آزاد ، پردیس ، غیرانتفاعی ) ، انتقالی و مهمان ، رزرو دانشگاه ، کارنامه سبز و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون کد
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب