گام به گام تا هدف

اهداف کوتاه‌مدت به دلیل این‌که زودتر به نتیجه می‌رسند ما را برای رسیدن به اهداف بلندمدت امیدوار می‌کنند.

گام به گام تا هدف

یکی از دلایل اصلی که باعث می‌شود افراد به اهداف خود نرسند این است که معمولاً آن‌ها را دست‌نیافتنی می‌پندارند. 

در صورتی که با برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح می‌توان به تمام اهداف خود دست یافت. کافی است سعی کنید فرق بین اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت خود را دریابید.

اهداف بلندمدت را مانند یک رؤیا در ذهن بپرورانید و نگه دارید. در عین حال فعالیت‌های روزانه‌ی زندگی را به اهداف کوتاه‌مدت اختصاص دهید. مثلاً پولدار شدن، مهندس شدن، پزشک شدن و... اهداف بلندمدت و مبهمی هستند. هر کدام از این‌ها مسیرهایی را می‌طلبند که شما باید این مسیرها را با تلاش و دست‌یابی به اهداف کوتاه‌مدت، سپری کنید. مثل فارغ‌التحصیلی از دانشگاه با معدل خوب و اندوختن مهارت و تجربه در حین تحصیل، قبل از آن، گذشتن از سد کنکور و... تا برسد به کوتاه‌مدت‌ترین هدف، مثل این‌که فردا از ۸ تا ۱۰ باید زیست بخوانم و...

اهداف کوتاه‌مدت به دلیل این‌که زودتر به نتیجه می‌رسند ما را برای رسیدن به اهداف بلندمدت امیدوار می‌کنند.