از تعطیلات نوروز تا کنکور

دوران انتقالی یعنی دوران سه‌هفته‌ای بین آزمون 31 اردیبهشت تا 21 خرداد که اولین آزمون جامع را پیش رو دارید می‌توانید بیش‌ترین به مرور مباحث آزمون‌های گذشته بپردازید.

از تعطیلات نوروز تا کنکور

از آزمون 20 فروردین تا زمان کنکور، دورانی است که هر دانش‌آموز کانونی را به این فکر فرو می‌برد که آیا می‌شود در این مدت مباحث آزمون‌های گذشته را دوباره خواند یا می‌شود مرور کامل تمام درس‌های خوانده‌شده را انجام داد!

باید گفت که در هیچ زمینه‌ای عجول نباشید و مطابق برنامه‌ی راهبردی آزمون پیش بروید. دوران انتقالی یعنی دوران سه‌هفته‌ای بین آزمون 31 اردیبهشت تا 21 خرداد که اولین آزمون جامع را پیش رو دارید می‌توانید بیش‌ترین به مرور مباحث آزمون‌های گذشته بپردازید.