ادامه‌ی مسیرتان را با ذهنی شفاف قدم بردارید

از هم‌اکنون فرصت محدودتر می‌شود و کم کم باید به انتهای مسیر بیندیشیم!

ادامه‌ی مسیرتان را با ذهنی شفاف قدم بردارید

از هم‌اکنون فرصت محدودتر می‌شود و کم کم باید به انتهای مسیر بیندیشیم! ولی قبل از آن بهتر است کارهای گذشته‌ی خود را بررسی کنیم و با استفاده از داده‌های عملکرد‌های قبلی خود برای ادامه‌ی مسیر تصمیمات جدی بگیریم.

پیشنهاد من به شما این است که یک لیست از درس‌های خود تهیه کنید و در مقابل هر درس، مباحثی از گذشته را که کار نکرده‌اید و باقی مانده یا نیاز به کار ویژه دارد بنویسید.

سپس بررسی کنید که آیا آن مبحث با توجه به 1) بودجه‌ی کنکور، 2) مهارت و 3) زمان، قابل خواندن است یا بهتر است آن را حذف کنید.

پس از آن‌که تکلیف هر درس را مشخص کردید باید ابتدا روش و راهبردتان برای مطالعه‌ی آن درس را مشخص کنید. به عنوان مثال «اگر درس ادبیات دوم را مطالعه نکرده‌ام بهتر آن است که به روش مبحثی آن را جمع کنم یا بهتر است برای مبحثی خاص از فلش‌کارت استفاده کنم» و...

پس از این‌که ذهن خود را شفاف کردید با برگه‌ای که برای خود تهیه کرده‌اید برای ادامه‌ی مسیرتان برنامه‌ریزی کنید؛ ولی فراموش نکنید که اولویت شما مطالب برنامه‌ی راهبردی (مسیر اصلی‌تان) است و این برگه جزء برنامه‌ی ویژه‌تان در هر روز باشد.