آخرین فرصت

بعد از دوران طلایی نوروز کمی سرعت کارها بیش‌تر می‌شود: از سرعت تدریس برخی دبیران گرفته تا میزان ساعت مطالعه و رقابت شما دانش‌آموزان.

آخرین فرصت

بعد از دوران طلایی نوروز کمی سرعت کارها بیش‌تر می‌شود: از سرعت تدریس برخی دبیران گرفته تا میزان ساعت مطالعه و رقابت شما دانش‌آموزان.

از این لحظه به بعد هر مبحث جدیدی که تدریس می‌شود باید به صورت صددرصدی با تمرین تشریحی در ذهنتان تثبیت کنید. دو گزینه برای شما وجود دارد:

  • مطالعه‌ی نسبتاً سطحی، در حد گذراندن امتحانات و پرسش‌های کلاسی و موکول کردن تمرین بیش‌تر و تثبیت مطالب به ایام امتحانات. در این صورت قسمتی از مطالب را فراموش می‌کنید و مجبور می‌شوید ایام فرجه‌ی امتحانات را به دوباره‌خوانی بپردازید.

  • مباحث باقی‌مانده‌ی کتاب درسی را همراه تمرین تشریحی مطالعه کنید و روزهای فرجه برای تمرین بیش‌تر و البته تکمیل کتاب‌های پرتکرار قرار دهید.

انتخاب آسان است!