آزمون‌ها برای موفقیت

یک کار هوشمندانه: آزمون‌ها را برای اهداف خود در خدمت بگیرید.

آزمون‌ها برای موفقیت

یک کار هوشمندانه:‌ آزمون‌ها را برای اهداف خود در خدمت بگیرید.

به بازه‌های زمانی، اتفاقات مرتبط، منطق آزمون‌ها توجه کرده و یک پازل برای خود بسازید.

تکه‌های این پازل را جوری کنار هم بچینید که در انتها سندی برای موفقیت‌تان باشد و هر بار با دیدن آن از لذت موفقیت سرشار شوید.

تلاش اصلی‌ترین تکه‌ی پازل شماست که سایر تکه‌ها به آن متصل خواهند شد.

این شما هستید که نقش و نگار این پازل را طراحی می‌کنید.