تثبیت سبقتی طلایی

تلاشی که در دوران طلایی کردید مطمئناً پیامدی در برداشته است. پیشرفت، حفظ نقاط قوت، رفع چالش‌ها، افزایش چند از ده‌ها، کاهش سؤالات اشتباه از این جمله‌اند.

تثبیت سبقتی طلایی

تلاشی که در دوران طلایی کردید مطمئناً پیامدی در برداشته است. پیشرفت، حفظ نقاط قوت، رفع چالش‌ها، افزایش چند از ده‌ها، کاهش سؤالات اشتباه از این جمله‌اند.

قدم بعد از پیشرفت که مهم نیز هست، حفظ این پیشرفت است.

  • حتماً روش‌های موفقتان را پیدا کرده و ادامه دهید.

  • به دلایل این پیشرفت‌ها توجه ویژه داشته باشید.

  • حفظ شرایط فعلی نیز نوعی پیشرفت محسوب می‌شود.

  • روند پیشروی هر درس را تک به تک بررسی کنید.

  • 5 نوع کارنامه‌تان را تحلیل کنید.