روش بازیابی امتحان نهایی

در این روش سؤالات امتحانات نهایی همه‌ی درس‌ها را به صورت شبیه‌ساز امتحان حل کنید و برای خود زمان بگیرید.

روش بازیابی امتحان نهایی

در این روش سؤالات امتحانات نهایی همه‌ی درس‌ها را به صورت شبیه‌ساز امتحان حل کنید و برای خود زمان بگیرید. سپس با توجه به کلید سؤالات اقدام به تصحیح برگه‌ی خود کنید.

بعد از این‌که چند دوره سؤالات نهایی سال‌های اخیر را حل کردید، با توجه به اشتباهاتی که در سؤالات کردید، اشکالات خود را در هر درس پیدا خواهید کرد؛ سپس شروع به خواندن مباحث مشکل‌دار خود در جزوه و کتاب درسی می‌کنید.