دو پیشامد مهم

دو پیشامد مهم از برنامه‌ی راهبردی باقی است. دو پروژه‌ی دیگر را با هم هستیم تا شما را راهی آزمون دیگری به نام کنکور کنیم.

دو پیشامد مهم

دو پیشامد مهم از برنامه‌ی راهبردی باقی است. دو پروژه‌ی دیگر را با هم هستیم تا شما را راهی آزمون دیگری به نام کنکور کنیم.

کاری به این ندارم تا این‌جای مسیر چه‌کار کرده‌ای؟ کجای کار هستی؟ می‌خواهم حواست را به این دو پروژه جمع کنی.

الان زمان پیشرفت و تثبیت است و نباید دچار چالش شوی.

پروژه‌ی هفتم: هماهنگی با مدارس

پروژه‌ی هشتم: جمع‌بندی

لازمه‌ی پروژه‌ی هفتم حضور در مدرسه، پیشروی با برنامه‌ی آزمون‌های اردیبهشت، توجه به تمرین تشریحی و... است.

لازمه‌ی پروژه‌ی هشتم به‌کارگیری تکنیک سه روز یک‌بار، توجه به تمام درس‌ها، عدم عجله برای مرور و تمام کردن درس‌ها و... است.

تلاش و پشتکار از ضروریات هر دو پروژه است.