ژاپنی‌ها الگوی مناسبی برای دانش‌آموزان هستند

کاری که با عجله و بدون تفکر عمیق آغاز شود یا نتیجه‌ای نخواهد داشت یا نتیجه‌ی پایداری را نصیبمان نمی‌کند.

ژاپنی‌ها الگوی مناسبی برای دانش‌آموزان هستند

کاری که با عجله و بدون تفکر عمیق آغاز شود یا نتیجه‌ای نخواهد داشت یا نتیجه‌ی ‌پایداری را نصیبمان نمی‌کند. بیایید سیستم اقتصادی کشور امریکا و ژاپن را با سیستم مطالعه‌مان تطبیق دهیم.

در کشوری یک شعار جالب وجود دارد: «شروع کن و بعد حرف بزن!» در آن‌جا اصل بر شتاب و سرعت در انجام کارهاست. به عقیده‌ی ‌اقتصاددانان امریکایی فرصت‌ها پنجره‌ای هستند که همیشه باز نمی‌مانند.

همیشه هم شنیده‌ایم که چنین سیستم‌های اقتصادی همواره در معرض بحران‌های شدید قرار می‌گیرند و هر بار زمان زیادی طول می‌کشد تا مردم دوباره آرامش اقتصادی را تجربه کنند.

در مقابل کشور ژاپن اصل را بر فرایندهای طولانی تصمیم‌گیری نهاده است. به زمان حساس هستند اما ثبات را بر شتابزدگی ترجیح می‌دهند. به اعتقاد آنان هیچ فردی به‌تنهایی تصمیم نمی‌گیرد؛ دقیقاً مانند سیستم کار کانون.

ما کمی زمان می‌گذاریم و مطالعه را با بازیابی آغاز می‌کنیم. بر اساس آن از میزان تسلطمان بر مباحث شناخت بهتری کسب خواهیم کرد. برای شروع مطالعه مباحث را اولویت‌بندی می‌کنیم و درنهایت بازده بیش‌تری به دست می‌آوریم. از همه مهم‌تر این است که ما دانش‌آموز را در تصمیم‌گیری تنها نمی‌گذاریم. پشتیبان، اصول برنامه‌ریزی، انتخاب کتاب، نحوه‌ی مطالعه و نحوه‌ی آزمون دادن و بهره‌گیری از آن را به دانش‌آموز آموزش می‌دهد و عملکرد او را کنترل می‌کند.

هر سیستمی کار خود را به شکلی مرتب و پیوسته انجام می‌دهد. فقط کافی است با آن همگام شوید و منتظر نتیجه باشید. البته فراموش نکنید که شما عامل انجام هر کاری در این فرایند خواهید بود.

یک سؤال: شما تمایل دارید با کدام سیستم مطالعه کنید؟