سال سومی‌ها به فکر معدل خود باشید

همه‌ی شما دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان از تأثیر 25 درصدی معدل خود در کنکور سراسری آگاه هستید؛ ازاین‌رو برنامه‌ریزی درسی منظم و هدفمندانه در پیشرفت معدل تأثیر بسزایی دارد.همه‌ی ‌شما دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان از تأثیر 25 درصدی معدل خود در کنکور سراسری آگاه هستید؛ ازاین‌رو برنامه‌ریزی درسی منظم و هدفمندانه در پیشرفت معدل تأثیر بسزایی دارد. توصیه‌ی ما این است که درس‌هایی را که در آن‌ها دچار مشکل هستید در یک لیست بنویسید و در مقابل آن نام مباحثی را که نیاز به توجه بیش‌تر دارند فهرست کنید؛ سپس بسته به میزان نیازتان و تعداد تمرین‌هایی که از کتاب‌های کمک‌درسی در اختیار دارید مقابل آن مبحث تعداد سؤال تشریحی را بنویسید و سپس در یک برنامه‌ریزی هفتگی این سؤالات را تمرین کنید.

نام درس

نام مباحث هدف‌گذاری

تعداد سؤال تشریحی مورد نیاز

شیمی