سال سومی‌ها به فکر معدل خود باشید

همه‌ی شما دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان از تأثیر 25 درصدی معدل خود در کنکور سراسری آگاه هستید؛ ازاین‌رو برنامه‌ریزی درسی منظم و هدفمندانه در پیشرفت معدل تأثیر بسزایی دارد.

سال سومی‌ها به فکر معدل خود باشید

همه‌ی ‌شما دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان از تأثیر 25 درصدی معدل خود در کنکور سراسری آگاه هستید؛ ازاین‌رو برنامه‌ریزی درسی منظم و هدفمندانه در پیشرفت معدل تأثیر بسزایی دارد. توصیه‌ی ما این است که درس‌هایی را که در آن‌ها دچار مشکل هستید در یک لیست بنویسید و در مقابل آن نام مباحثی را که نیاز به توجه بیش‌تر دارند فهرست کنید؛ سپس بسته به میزان نیازتان و تعداد تمرین‌هایی که از کتاب‌های کمک‌درسی در اختیار دارید مقابل آن مبحث تعداد سؤال تشریحی را بنویسید و سپس در یک برنامه‌ریزی هفتگی این سؤالات را تمرین کنید.

نام درس

نام مباحث هدف‌گذاری

تعداد سؤال تشریحی مورد نیاز

شیمی