سخت‌کوش‌تر باشید

مسیر سال تحصیلی 95 نیز با تمام خوبی‌ها و چالش‌هایش به هفته‌های پایانی خود رسیده است. هفته‌هایی که هیچ گونه تنبلی و خستگی در آن‌ها قابل قبول نیست.

سخت‌کوش‌تر باشید

مسیر سال تحصیلی 95 نیز با تمام خوبی‌ها و چالش‌هایش به هفته‌های پایانی خود رسیده است. هفته‌هایی که هیچ گونه تنبلی و خستگی در آن‌ها قابل قبول نیست.

هفته‌های پایانی سال تحصیلی که بعد از استراحتی نسبتاً طولانی شروع شده است، خود به عنوان آغازی دوباره به حساب می‌آید. شروعی بعد از چندین روز استراحت، شاید کاری سخت به نظر برسد؛ ولی از این استراحت‌ها به عنوان سکوی پرش استفاده کنید و با برنامه‌ای منسجم تا پایان سال تحصیلی مطالعه‌ای باکیفیت داشته باشید.

برنامه‌ریزی کنید در این فرصت محدود روز مطالعه‌ی ‌صفر نداشته باشید و هر روز باانگیزه مطالعه کنید. روز‌های پایان سال تحصیلی را هم‌چون بهار پرتلاش به پایان برسانید.