هنوز فرصت دارید

هم‌اکنون که تنها پنجره‌ی بازمان برای درس‌های نیم‌سال اول را پشت سر گذاشته‌ایم، گروهی از شما از عملکرد خود راضی نیستید و حتی شاید به این دلیل انگیزه و امید خود را از دست داده باشید.

هنوز فرصت دارید

هم‌اکنون که تنها پنجره‌ی بازمان برای درس‌های نیم‌سال اول را پشت سر گذاشته‌ایم، گروهی از شما از عملکرد خود راضی نیستید و حتی شاید به این دلیل انگیزه و امید خود را از دست داده باشید.

بگذارید بار دیگر به نوروز نگاهی بیندازیم:

شما از تابستان مطالعه‌ی خود را شروع کردید و در بهمن‌ماه نیمی از درس‌ها را به پایان رساندید و تنها فرصت شما برای نگاه مجدد به نیم‌سال اول دوران طلایی نوروزتان بود.

از دیدگاه من دوران نوروز به عنوان یک سکوی پرتاب عمل می‌کند و شما را از جایی که قرار دارید بالاتر می‌برد.

عقیده‌ی من بر این است هیچ دانش‌آموزی که حداقل 50 درصد مطالعه در نیم‌سال اول را داشته باشد بی‌نوروز پسرفت نخواهد کرد.

نوروز فرصتی است برای پیشرفت نه پسرفت و درجا زدن!

پس امید خود را از دست ندهید. شما عقب نیستید بلکه هم‌اکنون نزدیک به مهم‌ترین قسمت مسیرتان می‌شوید و مطمئناً آن‌قدر توانمند هستید که به عنوان یک کنکوری بی‌نوروز موفق شوید.

با انرژی‌ای بیش از پیش ادامه دهید.