بررسی کاربری سلول‌های بنیادی در درمان بیماری‌های تولید مثل

کاربری سلول‌های بنیادی در درمان بیماری‌های مختلف مرتبط با تولیدمثل در دومین کنگره بین المللی تولیدمثل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بررسی کاربری سلول‌های بنیادی در درمان بیماری‌های تولید مثلبه گزارش روز یکشنبه ایرنا از ستاد خبری دومین کنگره بین المللی تولیدمثل، مسئول پنل 'سلول های بنیادی در تولیدمثل' این کنگره به نقش سلول های بنیادی در ترمیم و درمان بیماری های مرتبط با تولیدمثل اشاره کرد و افزود: کاربری و تاثیرگذاری سلول های بنیادی در بیماری های حیطه تولیدمثل مانند درمان نارسایی زودرس تخمدان در زنان یا آزواسپرمی در مردان کمتر شناخته و مورد بحث قرار گرفته است.

دکتر سمیه کاظم نژاد افزود: در این پنل بررسی خواهد شد که آیا از سلول های بنیادی می توان گامت های فعال و عملکردی تولید و به این ترتیب به افرادی که به دلایل مختلف از جمله نارسایی زودس تخمدان، کموتراپی و بیماری های خاص در معرض خطر ناباروری هستند یا دچار نازایی شده اند، کمک کرد.

پنل 'سلول های بنیادی در تولیدمثل' با مسئولیت دکتر سمیه کاظم نژاد با موضوعات درمان اختلالات تولیدمثل زنانه با سلول های بنیادی، درمان اختلالات تولیدمثل مردانه با سلول های بنیادی، چالش های مربوط به بانک سلول های بنیادی در حفظ باروری و ایجاد گامت در آزمایشگاه از منشا سلول های بنیادی، برگزار خواهد شد.

دومین کنگره بین المللی تولیدمثل و اولین کنگره بین المللی علوم سلامت باروری و فرزندآوری 29 تا 31 اردیبهشت ماه سال جاری در مرکز همایش های رازی برگزار می شود.

منبع :