معرفی کتاب کلیدهای پرورش

امید اساس موفقیت در زندگی است. امید به هدف و اراده و تلاش نیاز دارد. امید و یأس گاهی تا چند نسل در یک خانواده به فرزندان منتقل می‌شود.

معرفی کتاب کلیدهای پرورش

نویسندگان: دکتر دایان مک درمت، دکتر سی.آر اسنیدر

مترجم: فرناز فرود

ناشر: مؤسسه‌ی انتشارات صابرین


فرزندان امیدوار و موفق

امید اساس موفقیت در زندگی است. امید به هدف و اراده و تلاش نیاز دارد. امید و یأس گاهی تا چند نسل در یک خانواده به فرزندان منتقل می‌شود.

این کتاب می‌کوشد به والدین نشان دهد که چگونه تفکر پرامید را در فرزندان خود تقویت کنند. کلیدهای پرورش فرزندان امیدوار موفق، با زبانی ساده و روان، منبعی عالی در جهت کمک به والدین است تا بتوانند با بهترین روش فرزندانشان را یاری کنند.

توصیه‌های نویسندگان بر اساس پایه‌های علمی و تجربیات گسترده‌ی کلینیکی قرار دارد؛ با این حال از محتوا و زبان صمیمی این اساتید پیداست که به ظرایف و تفاوت‌های رشد کودکان توجه داشته‌اند. این کتاب به‌راستی امید را منتقل می‌کند.

معرفی کتاب کلیدهای پرورش