معرفی کتاب بادآورده را باد می‌برد

این کتاب شامل قصه‌ای همراه با چند بیت شعر کودکانه، در هفتمین شماره از مجموعه‌ی «قصه، بازی، شادی» شده است.

معرفی کتاب بادآورده را باد می‌برد

نویسنده: مجید سیف

نقاش: پری‌سیما طاهباز

ناشر: سپیده

این کتاب شامل قصه‌ای همراه با چند بیت شعر کودکانه، در هفتمین شماره از مجموعه ی «قصه، بازی، شادی» شده ‌است. داستان در مورد موش کوچولویی است که سقف خانه‌اش بر اثر بارش شدید باران سوراخ می‌شود و او برای یافتن یک سرپناه به جاهای مختلف سر می‌زند تا این‌که کبوتری مهربان، موش کوچولو را به خانه‌اش دعوت‌ کرده و با آغوش باز از او پذیرایی می‌کند.

معرفی کتاب بادآورده را باد می‌برد