معرفی کتاب بادآورده را باد می‌برد

این کتاب شامل قصه‌ای همراه با چند بیت شعر کودکانه، در هفتمین شماره از مجموعه‌ی «قصه، بازی، شادی» شده است.

نویسنده: مجید سیف

نقاش: پری‌سیما طاهباز

ناشر: سپیده

این کتاب شامل قصه‌ای همراه با چند بیت شعر کودکانه، در هفتمین شماره از مجموعه ی «قصه، بازی، شادی» شده ‌است. داستان در مورد موش کوچولویی است که سقف خانه‌اش بر اثر بارش شدید باران سوراخ می‌شود و او برای یافتن یک سرپناه به جاهای مختلف سر می‌زند تا این‌که کبوتری مهربان، موش کوچولو را به خانه‌اش دعوت‌ کرده و با آغوش باز از او پذیرایی می‌کند.

معرفی کتاب بادآورده را باد می‌برد