نوروز 96

خلاصه درس کنکور هنر : سبک‌های معماری ایران پس از اسلام

جمع بندی برای کنکوراز آنجایی که سبک های معماری ایرانی یکی از مباحث مهم و تست خیز درس درک عمومی هنر می باشد، در دوران جمع بندی باید نگاه ویژه ای به آن داشت و به صورت کامل جمع بندی نمود. در این مطلب شما چهار سبک معماری ایران پس از اسلام که به ترتیب شامل: خراسانی ، رازی ، آذری و اصفهانی است را جمع بندی می کنید. 

حمید عباسی

معتلات ( بخش دوم )‌ از عربی 3 سوم دبیرستان
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس عمومی سوم دبیرستان)
دبیر : سید محمد علی مرتضوی