خلاصه درس کنکور هنر : سبک‌های معماری ایران پس از اسلام

جمع بندی برای کنکور

خلاصه درس کنکور هنر : سبک‌های معماری ایران پس از اسلام

از آنجایی که سبک های معماری ایرانی یکی از مباحث مهم و تست خیز درس درک عمومی هنر می باشد، در دوران جمع بندی باید نگاه ویژه ای به آن داشت و به صورت کامل جمع بندی نمود. در این مطلب شما چهار سبک معماری ایران پس از اسلام که به ترتیب شامل: خراسانی ، رازی ، آذری و اصفهانی است را جمع بندی می کنید. 

حمید عباسی
همایش جمع بندی ریاضی انسانی حل سوالات کنکور 96 بخش دوم
چهارم انسانی     دبیر : امیر زراندوز