تغییر الگوی گام برداشتن روشی برای کاهش آسیب‌دیدگی دوندگان

بررسی‌های انجام شده توسط پزشکان بیمارستان ویرجینیا نشان داده است که تغییر الگوی قدم برداشتن باعث کاهش احتمال آسیب‌دیدگی در دوندگان می‌شود.

تغییر الگوی گام برداشتن روشی برای کاهش آسیب‌دیدگی دوندگان

به‌ گزارش ‌ایسنا‌ و به نقل از سایت MNT، کفش‌های مینیمالیست شبیه به شکل پا هستند و در سال‌های اخیر بحث‌های زیادی درباره استفاده از آن‌ها یا کفش‌های لژدار شده است. بسیاری معتقدند که کفش‌های مینیمالیست باعث کاهش احتمال آسیب‌دیدگی‌ می‌شوند. دلیل این مساله تغییر نوع گام برداشتن و فرود آوردن پا است که در نهایت از آسیب رسیدن به پاشنه پا ایجاد آسیب‌ جلوگیری می‌کند.

بررسی‌های جدید در بیمارستان ویرجینیا نشان داده است که تغییر در نوع گام برداشتن و نه صرفاً تغییر کفش در کاهش احتمال آسیب‌دیدگی‌ تاثیرگذار است.

کفش‌های مینیمالیست به دوندگان این امکان را می‌دهند که بیشتر بر تغییر نوع گام برداشتن تمرکز کنند.

البته دویدن با کفش‌های مینیمالیست یا با پای برهنه کاملا از آسیب جلوگیری نمی‌کند. این نوع دویدن ممکن است باعث آسیب رسیدن به انگشتان پا، فاشیا و ایجاد زخم می‌شود.

بررسی‌ها نشان داده است افرادی که با جلوی پا گام بر می دارند 1.7 برابر کمتر از کسانی که با شست پا گام بر می‌دارند دچار آسیب پیاپی می‌شوند.

دوندگان می‌توانند با هر نوع کفش تمرین کنند و بیشتر با جلوی پا گام بردارند.

منبع :