تاثیر کاهش کلسترول در روند درمان سرطان

یافته‌های یک تحقیق جدید نشان می‌دهد سلول‌های تومور سرطانی در بدن انسان از طریق تغذیه با کلسترول بد LDL حاضر در متابولیسم لیپیدی رشد می‌کنند.

تاثیر کاهش کلسترول در روند درمان سرطان

 طبق یافته های محققان دانشگاه آلبرتا کانادا، سلول های تومور در نتیجه تجمع کلسترول بد موسوم به LDL در بدن رشد می کنند. یافته های آزمایشات بالینی نشان می دهد به حداقل رساندن تولید LDL در کبد مانع از تامین منبع تغذیه تومور شده و بدین ترتیب امکان رشد آن کاهش می یابد.

تومورها نه تنها از لیپیدها برای رشد استفاده می کنند بلکه می توانند با تنظیم متابولیسم میزبان موجب افزایش تولید این لیپیدها شوند. کلسترول بد با گیرنده های LDL موجود در کبد پیوند برقرار کرده و آن را از صفرا دفع می کند.

ریچارد لینر در این باره توضیح داد: «سلول های سرطانی برای رشد نیاز به لیپید دارند. آنها می توانند لیپیدهای موردنیاز خود را بسازند یا از میزبان خود تامین کنند.»

پروتئین ها به عنوان یکی از فاکتورهای اصلی در این فرایند که ممکن است موجب کاهش میزان گیرنده های LDL در دفع کلسترول شود، شناخته می شوند. تومورها بر این پروتئین ها تاثیر گذاشته و موجب پاکسازی کلسترول از خون می شوند و در نتیجه LDL در خون باقی می ماند و بدین ترتیب تومورهای سرطانی از آن تغذیه می کنند.

منبع :