ابزار بهتر برای شکار دقیق‌تر سیارات

یک ابزار درجه‌بندی جدید که توسط محققان موسسه کارنگی تولید شده، می‌تواند تاثیر بزرگی بر شکار سیارات فراخورشیدی بگذارد.

ابزار بهتر برای شکار دقیق‌تر سیارات

یک ابزار درجه‌بندی جدید که توسط محققان موسسه کارنگی تولید شده، می‌تواند تاثیر بزرگی بر شکار سیارات فراخورشیدی بگذارد.

به گزارش سرویس علمی ایسنا، این فناوری به ستاره‌شناسان اجازه خواهد داد تا از طول‌ موج بلندتری از نور در زمان بررسی ستارگان نور استفاده کرده و نتایج مثبت اشتباه را جدا کنند. روشن است که یک سیاره تحت تاثیر گرانش ستاره میزبانش است اما بدنه گردان سیاره نیز تاثیر کمی بر ستاره می‌گذارد. این اثر بسیار نامحسوس بوده و خود را به شکل یک لرزش کوچک در زمان کشیده شدن ستاره توسط سیاره نشان می‌دهد.

ستاره‌شناسان با روش سرعت شعاعی از این تکان کوچک برای شناسایی صدها سیاره فراخورشیدی در آسمان استفاده کرده‌اند اما این روش بطور کامل محفوظ از خطا و شکست نیست. در ستارگان خاص دارای جرم کم، بررسی تکان کوچک آن‌ها ممکن است نشانگر یک سیاره باشد اما چیزهای دیگر نیز می‌توانند باعث این پدیده شوند، به این معنی که نتایج مثبت اشتباه می‌توانند وارد نتایج نهایی شوند.

محققان کارنگی برای حل مشکل دقت تصمیم گرفتند که در زمان انجام سنجش‌ها به جای استفاده از نور مرئی از طول موج مادون قرمز بهره بگیرند. اثر لرزشی در زمان رصد مادون قرمز مشابه رصد نور مرئی است اما دانشمندان می‌توانند اطمینان بیشتری از داده‌ها پیدا کرده و نتایج غلط ایجاد شده توسط پدیده‌هایی مانند لکه‌های خورشیدی را جدا کنند.

با اینکه سنجش‌های سرعت شعاعی در نور مادون قرمز پیش از این نیز انجام شده بود، اما ابزار درجه‌بندی جدید بطور چشمگیری دقت داده‌ها را ارتقا بخشیده و مشکلات فناورانه‌ای که خوانش‌های نور مرئی را تا به امروز به گزینه مطلوب تبدیل کرده بودند، حل کرده است.

محققان از ابزار بروزرسانی شده برای بررسی 32 ستاره با جرم کم با تاسیسات تلسکوپ ناسا در هاوایی استفاده کردند. نتایج بخوبی با داده‌های تائید شده کنونی در مورد این ستاره‌ها که چندین سیاره و سیستم دوستاره‌ای را شناسایی کرده بودند، همبسته بود. علاوه بر آن، چندین کاندید سیاره جدید نیز شناسایی شد.

این یافته‌ها در مجله Astrophysical منتشر شده است.

منبع :