هوشمندسازی دبستان قرآنی رسالت در شهرستان فریدن

هوشمندسازی دبستان قرآنی رسالت در شهرستان فریدن

هوشمندسازی دبستان قرآنی رسالت در شهرستان فریدن

بنیاد علمی آموزشی قلم چی، دبستان قرآنی رسالت در روستای خویگان سفلی  از توابع شهرستان فریدن در استان اصفهان را هوشمندسازی نمود.

آقای قاسم نوری، مدیر دبستان می گوید: این واحد آموزشی درسال 1327 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 70دانش آموز پسر را در مقطع دبستان ، تحت پوشش دارد.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را یک دستگاه پروژکتور، یک پرده هوشمند و یک دستگاه رایانه ذکر نمودند.

هزینه اقلام اهدایی 60/000/000 ریال (6میلیون تومان) می باشد که از سوی بنیاد علمی  آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 472 مدرسه توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی دبستان قرآنی رسالت در شهرستان فریدن