افزایش میزان و کیفیت شیر گاو بدون شوک الکتریکی

محققان در پارک علم و فناوری هرمزگان موفق شدند تکنیک افزایش میزان و کیفیت شیر گاو را بدون شوک الکتریکی بومی سازی کنند.

افزایش میزان و کیفیت شیر گاو بدون شوک الکتریکی

حسین فرعونی شمیلی مدیر عامل شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری هرمزگان به خبرنگار مهر گفت: شیر و فرآورده های آن مهمترین ماده غذایی در تأمین سلامت هستند و در بهداشت و سلامتی انسان تأثیر فراوانی دارند؛ با رشد جمعیت نیاز به توسعه فرآورده های لبنی بیشتر شده و مصرف شیر کامل ترین غذا محسوب می شود.

وی با اشاره به مشکلات عمده صنعت شیر و لبنیات افزود: تعدد مراکز متولی صنعت شیر، تاخیر در اعلام قیمت خرید شیر، کمبود شیر خام، کمبود مراکز جمع آوری شیر، کاهش کیفیت شیر و... از مشکلات صنعت شیر و لبنیات هستند که باعث می شود شیر و فراورده هایش به راحتی در دسترس عموم مردم قرار نگیرد.

مدیر عامل شرکت دانش بنیانی در استان هرمزگان ادامه داد: بر اساس آمار وزارت جهادکشاورزی ظرفیت ۱۲ میلیون تن تولید در کشور وجود دارد اما ۹.۵ میلیون تن تولید می شود و تنها ۴.۵ میلیون تن وارد چرخه فرآوری می شود.

فرعونی شمیلی با بیان اینکه در حال حاضر از اعمال ولتاژ سرگردان برای افزایش میزان شیردهی در گاوها استفاده می شود، گفت: ولتاژ سرگردان، ‌ولتاژی است که از طریق جاری شدن جریان الکتریکی در سیستم زمین یک مزرعه اعمال می شود و این القاء،‌ از طریق تماس بدن گاو با وسایل الکتریکی زمین شده و سایر اشیاء ‌فلزی مانند شیردوشیها، موجب ایجاد یک شوک الکتریکی ملایم در بدن گاو شده تا براساس این روش افزایش میزان و کیفیت شیر به وجود بیاید.

وی با تاکید بر اینکه اعمال شوک های سرگردان موجب ایجاد واکنشهای رفتاری در گاو می شود، گفت: کم شدن شیردهی گاوهای شیرده، بی میلی حیوانات به خوردن یا آشامیدن از فیدرها( آخورها)، عصبی شدن گاوها در زمان شیرگیری، دودلی و درنگ کردن به هنگام نزدیک شدن به آبشخور و آخور تغذیه، اشتیاق به ترک طویله و شیر دوشی، افزایش زمان شیرگیری، کاهش تولید شیر و... از مشکلات اعمال شوک الکتریکی به زمینهایی است که گاوها در آن مستقر هستند.

وی عنوان کرد: کارکرد نامناسب دستگاه های الکترونیکی حساس از آثار اعمال ولتاژ سرگردان است؛ از این رو در این شرکت دانش بنیان، بنا را بر افزایش میزان و کیفیت شیر در گاو بدون اعمال ولتاژ در بدن گاو گذاشتیم.

فرعونی شمیلی با بیان اینکه در صدد هستیم که این تکنیک را بومی سازی کنیم، گفت: این تکنیک می تواند منجر به افزایش تولید و بهبود محصول و کیفیت شیر گاو شود.

وی با بیان اینکه اکنون اعمال این شوک در ایران کماکان وجود دارد، گفت: باید برای افزایش میزان شیردهی و تاثیر روی کیفیت آن، به حذف یا حداقل کاهش اعمال ولتاژ سرگردان در محل هایی که گاوها هستند، پرداخت.

وی با اشاره به مراحل اجرایی شدن این تکنیک گفت: محل یابی و کشف ولتاژ سرگردان در محل شیردهی گاو، اندازه گیری میزان ولتاژ سرگردان، مقایسه میزان قرائت شده با استانداردهای جهانی مربوط به ناحیه آسایش گاو و استانداردهای موقعیت روانی گاو و تسهیل گری تولید شیر، ساخت و تنطیم دستگاههای کنترل، نصب دستگاههای کنترل در مکان استقرار گاو، راه اندازی دستگاههای کنترل، اندازه گیری و ثبت داده های خروجی، اجرای روش روی گاو، اندازه گیری میزان تولید شیر قبل و بعد از اجرای روش، تنطیم بهینه دستگاهها برحسب نوع رفتار گاو، توسعه و تسری روش بر روی کلیه محل های شیرگیری از مراحل این طرح به شمار می روند.

وی با بیان اینکه مقاومت الکتریکی بدن گاو نسبت به این شوک های الکتریکی در مقایسه با مقاومت الکتریکی بدن انسان کمتر است، گفت: به همین دلیل باید در راستای اجرایی شدن این طرح، دستگاههای کنترلی را روی زمین های یک مزرعه نصب کرد تا با اندازه گیری آن، به کاهش یا حذف این شوک های الکتریکی پرداخت.

وی گفت: با این تکنیک، میزان شیردهی گاوها به طور کلی دو برابر و کیفیت آن از نظر چربی بیش از یک درصد افزایش می یابد که در این صورت نیاز به اضافه کردن روغن پالم نیست. همچنین با افزایش میزان شیر قیمت آن کاهش یافته و این می تواند به سود مردم، دولت و... شود.

فرعونی شمیلی با بیان اینکه این طرح از سوی معاونت علمی و فناوری به تایید رسیده و توسط پارک علم و فناوری هرمزگان حمایت شده است، گفت: با وجود اینکه این طرح مورد تایید است ولی هنوز از سوی وزارت کشاورزی و معاونت امور دام کشاورزی اقدامی برای اجرایی شدن این طرح نشده است.

منبع :