هوشمندسازی دبستان حضرت معصومه(س) در شهرستان فریدن

هوشمندسازی دبستان حضرت معصومه(س) در شهرستان فریدن

هوشمندسازی دبستان حضرت معصومه(س) در شهرستان فریدن

بنیاد علمی آموزشی قلم چی، دبستان حضرت معصومه (س) در منطقه فریدن از توابع شهرستان داران در استان اصفهان را هوشمندسازی نمود.

خانم فتانه بختیاری، مدیر دبستان می گوید: این واحد آموزشی درسال 1393 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 170دانش آموزدختر را در مقطع دبستان ، تحت پوشش دارد.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را یک دستگاه پروژکتور، یک پرده هوشمند و یک دستگاه رایانه ذکر نمودند.

هزینه اقلام اهدایی 60/000/000 ریال (6میلیونتومان) می باشد که از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 467 مدرسه توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی دبستان حضرت معصومه(س) در شهرستان فریدن