تصویر ستاره دنباله دار فروزان و خوشه ستاره ای

عکس روز ناسا منظره ای تابناک از آسمان کیهانی را به تصویر کشیده است.

تصویر ستاره دنباله دار فروزان و خوشه ستاره ای

به گزارش خبرگزاری مهر، در این تصویر می توان ستاره دنباله دار Linear که به طرز قابل توجهی در حال درخشش است را مشاهده کرد.

این ستاره دنباله دار در حال گذر از خوشه ستاره ای کروی M۱۴ است که به دلیل وسعت نور آن حتی با چشم غیر مسلح هم قابل رصد است.

این ستاره دنباله دار هر ۵ سال یکبار بین زمین و سیاره مشتری قرار می گیرد. ستاره دنباله دار Linear تا هفته آینده در آسمان نیمکره شمالی قابل رویت است.


منبع :