تصویر یک مردمک فضایی را ببینید

تصویر روز ناسا به نمایی از خورشید گرفتگی اختصاص دارد که شکلی شبیه به مردمک چشم به خود گرفته است.

تصویر یک مردمک فضایی را ببینید

به گزاش خبرگزاری مهر، هنگام وقوع خورشید گرفتگی کامل فرصتی مناسب برای رصد کردن این سیاره است که با زمین و ماه در یک خطر قرار می گیرد. 

در این تصویر می توان نمای خورشید گرفتگی را بصورت شکلی شبیه به مردمک چشم مشاهد کرد که نور درخشان خورشید و پوشیده شدن آن با ماه تاریک چنین تصویری را بوجود آورده است.

اطراف قرص خورشید گرفتگی، هاله ای نازک از نور سفید رنگ خورشیده به تصویر کشیده شده است که فقط از زمین در هنگام خورشید گرفتگی به راحتی قابل رویت است اما زمانیکه تصویر خورشید گرفتگی از رصد خانه Solar و Heliospheric ناسا و آژانس فضایی اورپا گرفته شد، تصویری را نشان داد که نشان از تغییرات دائمی فعالیت مغناطیسی خورشید دارد که شکل گرفتن شفق های قطبی در زمین از آن نشئت می گیرد.

منبع :