تصویر جسم آسمانی درخشان در آسمان اسکاتلند

آسمان شب اسکاتلند میزبان گوی آتشین مرموزی بود که حیرت همگان را به خود جلب کرد.

تصویر جسم آسمانی درخشان در آسمان اسکاتلند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این فیلم جسم مرموز آسمانی فروزانی را می توان مشاهده کرد که چند روز پیش به صورت گوی آتشین بر فراز آسمان شمال شرقی اسکاتلند خود نمایی کرد.

به علت مرموز بودن شکل این جسم آسمانی، تیمی متشکل از اخترشناسان تشکیل شد که بعد از بررسی های اولیه آنها اعلام کردند ممکن است این پدیده نوعی شهاب سنگ باشد.

منبع :