رنگ بندی «مجمع الکواکب جبار» را در فضا ببینید

عکس روز ناسا قسمتی از فضا را به تصویر می‌کشد که در آن می‌توان رنگ بندی شکوهمندی از مجمع الکواکب جبار را دید.

رنگ بندی «مجمع الکواکب جبار» را در فضا ببینید

به گزارش خبرگزاری مهر، در این تصویر می توان رنگ سرخی را در مجمع الکواکب جبار مشاهده کرد که به دلیل متصاعد شدن هیدروژن و گوگرد بوجود آمده ضمن اینکه رنگ سبز و آبی عکس به علت متصاعد شدن گاز اکسیژن است.

 این مجمع الکواکب در حدود ۲ میلیون سال پیش شکل گرفته است.


منبع :