نکات کنکوری از دایره المعارف هنر

مطلب امروز: ابولحسن غفاری ابولحسن غفاری (نقاش، تصویرگر و چاپگر ایرانی) حدود 1229-1283

نکات کنکوری از دایره المعارف هنر

هر سری یک مطلب و کلیدواژه از دایره المعارف هنر برای شما در سایت گذاشته می شود. با توجه به این که این کتاب یکی از منابع مهم آزاد در کنکور هنر می باشد ، پیشنهاد می شود از این مطالب در دفترچه ای جداگانه نکته برداری کنید و در زمان های آزاد آن را تکرار و مرور کنید .

حمید عباسی