آزمون‌ها را به مدرسه حتما سنجاق کنید

سنجاق کردن آزمون‌های برنامه‌ای به مدرسه و امتحانات مدرسه یک محرک برای داشتن انگیزه‌ی درس خواندن توأم با برنامه‌ریزی و پیشرفت درسی است.

آزمون‌ها را به مدرسه حتما سنجاق کنید

سنجاق کردن آزمون‌های برنامه‌ای به مدرسه و امتحانات مدرسه یک محرک برای داشتن انگیزه‌ی درس خواندن توأم با برنامه‌ریزی و پیشرفت درسی است.

شاید با خود بگویید چه رابطه‌ای بین آزمون‌های تستی با امتحانات تشریحی مدرسه یا حتی درس روزانه‌ی مدرسه وجود دارد.

این سؤال چالشی اگر به پاسخ صحیح و منطقی منتهی شود، منجر به برنامه‌ریزی تحصیلی و رعایت تعادل‌ها می‌شود.

موارد زیر را مطالعه کرده و در مورد هر کدام تفکر کنید:

1. تست‌زنی مربوط به مرحله‌ی سوم مطالعه یعنی تثبیت است.

2. آزمون برنامه‌ای یعنی دو هفته یک‌بار و این بازه‌ی زمانی به دلیل متناسب بودن با سرعت تدریس در مدرسه فرصتی برای داشتن مرورهای کوتاه‌مدت است.

3. پیشروی با برنامه‌ی راهبردی باعث توجه به تمام مباحث درسی و داشتن تمرین و تکرار می‌شود.

4. داشتن هدف‌گذاری کوتاه‌مدت (دو هفته یک‌بار) رسیدن به هدف‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت(امتحانات نیم‌سال و پایان سال) را  تسهیل می‌بخشند.

5. شناسایی نقاط قوت و چالشی در هر مبحث در زمانی که حجم آن کم است مرتفع کردن چالش‌ها را سرعت می‌بخشد.

6. قدم اول مقایسه‌ی دانش‌آموز با خودش و قدم دوم ارزیابی وضعیت نسبت به هم‌ترازها و هم‌گروه‌ها انگیزه و تلاش را دوچندان می‌کند.