روش‌ها را درست انتخاب کن

پیامد روش درست انجام دادن هر کاری، موفقیت در آن است. تست‌زنی و حل سؤالات چهارگزینه‌ای صرفاً برای آمادگی آزمون نیست، بلکه در تعمیق یادگیری نیز تأثیرگذار است.

روش‌ها را درست انتخاب کن

پیامد روش درست انجام دادن هر کاری، موفقیت در آن است. تست‌زنی و حل سؤالات چهارگزینه‌ای صرفاً برای آمادگی آزمون نیست، بلکه در تعمیق یادگیری نیز تأثیرگذار است.

برای تست‌زنی اگر روش‌ها درست انتخاب شوند، بازده کار مطلوب خواهد بود. در ادامه، توضیح دو نوع تست‌زنی و فواید آن آمده است:

1. تست سطر به سطر (مرحله‌ی سوم مطالعه): تثبیت، مرحله‌ی سوم مطالعه است که تکنیک تست‌زنی به آن سنجاق شده است. به‌عبارتی دانش‌آموز باید برای تثبیت مطالب خوانده‌شده به سراغ حل سؤالات تستی برود. در این روش نیازی به اعمال زمان ندارید. بعد از مطالعه‌ی متن می‌توانید تعدادی سؤال استاندارد را انتخاب کرده و به آن‌ها پاسخ دهید. توجه کنید بعد از حل هر سؤال به پاسخ‌نامه مراجعه کرده و توضیحات تمام گزینه‌ها را بخوانید و نکات کلیدی را مشخص کنید. این کار باعث تعمیق یادگیری‌تان می‌شود.

2. تست مجموعه‌ای با اعمال زمان: در این روش شما یک بسته سؤال تستی (شامل 20 – 15 سؤال) را برای محک زدن یادگیری‌تان و شناسایی نقاط چالشی انتخاب کرده و حل می‌کنید. دو نکته‌ی کلیدی برای این روش استاندارد بودن سؤالات و اعمال زمان مشابه جلسه‌ی آزمون است.

به یاد داشته باشید قبل از اتمام مجموعه اجازه‌ی مراجعه به پاسخ‌نامه را ندارید. پس از پایان زمان، با محاسبه‌ی درصد و شناسایی پاسخ‌های نادرست و سؤالات نزده می‌توانید قسمت‌هایی از درس را که یاد نگرفته‌اید بشناسید.

مطالعه‌ی کامل پاسخ‌نامه‌‌ی تشریحی برای سؤالات درست و نادرست ضروری است.

خرید کتاب