منابع دوگانه

در استفاده از کتاب‌های دوجلدی که پاسخ‌نامه‌ی تشریحی جداگانه دارند می‌توانید استراتژی‌های ویژه‌ای را به کار ببرید.

منابع دوگانه

در استفاده از کتاب‌های دوجلدی که پاسخ‌نامه‌ی تشریحی جداگانه دارند می‌توانید استراتژی‌های ویژه‌ای را به کار ببرید.

ساده‌ترین کار خواندن پاسخ تشریحی برای سؤالات است. در قدم بعدی می‌توانید کمی کامل‌تر عمل کنید و پاسخ تشریحی هر چهار گزینه را بخوانید.

عملکرد دقیق‌تر زمانی است که نکات کلیدی را نشان‌دار کنید.

یک کار ویژه‌ی عالی این است که جلد دوم را به منابع مطالعاتی آموزشی‌تان سنجاق کنید؛ یعنی هنگام مطالعه و مرور درس‌ها از این کتاب به عنوان منبع آموزش نکات و درس استفاده کنید.

این کتاب در بازیابی اطلاعات نیز به شما کمک خواهد کرد.