درس ریاضی و علاقه به آن (روش مطالعه)

در این مقاله پشتیبان‌های تهران روش‌های مطالعه‌ی خود را در دوران تحصیل می‌گویند. این کار کمک می‌کند تا شما کلکسیونی از روش‌های مطالعه داشته باشید. با هم روش مطالعه‌ی موفق فاطمه کامران را می‌خوانیم.

درس ریاضی و علاقه به آن (روش مطالعه)

در این مقاله پشتیبان‌های تهران روش‌های مطالعه‌ی خود را در دوران تحصیل می‌گویند. این کار کمک می‌کند تا شما کلکسیونی از روش‌های مطالعه داشته باشید. با هم روش مطالعه‌ی موفق فاطمه کامران را می‌خوانیم. 


من از دوران دبستان به درس ریاضی علاقه‌ی زیادی داشتم و به همین دلیل برای مطالعه‌ی این درس زمان بیش‌تری صرف می‌کردم. این کار باعث شد همه از نمرات من تعجب کنند. من مهم‌ترین دلیل این موضوع را توجه به درس در زمان تدریس معلم می‌دانستم.

در دبیرستان به دلیل علاقه‌ای که روز‌به‌روز در من زیادتر شده بود و نیز به دلیل انتظار اطرافیانم، سعی می‌کردم با مطالعه‌ی بیش‌تر انتظاراتشان را برآورده سازم؛ بنابراین یک برنامه‌ی شخصی به شرح زیر تهیه کردم:

- ابتدا با مطالعه‌ی مبحث، قبل از تدریس معلم، ذهن خود را آماده می‌کردم و شناختی سطحی از درس پیدا می‌کردم.

- هنگام تدریس معلم سعی می‌کردم تمرکز کافی داشته باشم و با پرسش سؤالات خود ابهاماتم را برطرف سازم.

- از مطالب تدریس‌شده به حل تمرین و تست زدن می‌پرداختم تا بر مسئله‌ها تسلط پیدا کنم.

- درنهایت با حل مسائل و مشکلات درسی دوستانم، تسلط بیش‌تری بر درس پیدا می‌کردم و ابهامات باقی‌مانده نیز برطرف می‌شد. با این کار به پیشرفت درسی دوستانم هم کمک می‌کردم.