روان‌شناسی بهترین درس من (روش مطالعه)

در این مقاله پشتیبان‌های تهران روش‌های مطالعه‌ی خود را در دوران تحصیل می‌گویند. این کار کمک می‌کند تا شما کلکسیونی از روش‌های مطالعه داشته باشید. با هم روش مطالعه‌ی موفق شادی مؤذن را می‌خوانیم.

روان‌شناسی بهترین درس من (روش مطالعه)

در این مقاله پشتیبان‌های تهران روش‌های مطالعه‌ی خود را در دوران تحصیل می‌گویند. این کار کمک می‌کند تا شما کلکسیونی از روش‌های مطالعه داشته باشید. با هم روش مطالعه‌ی موفق شادی مؤذنرا می‌خوانیم.


در دوران تحصیل یکی از درس‌هایی که برای همه‌‌ی هم‌کلاسی‌هایم دشوار بود درس روان‌شناسی بود؛ چون معلم سخت‌گیری داشتیم؛ ولی من در این درس بهترین بودم و این را مدیون معلمم هستم. روشی که داشتم عبارت بود از:

- ابتدا درس را یک بار روزنامه‌‌وار می‌خواندم و نکاتی را که به نظرم مهم بود با ماژیک مشخص می‌کردم.

- حاشیه‌هایی را که در کلاس می‌نوشتم می‌خواندم.

- خودم معلم خودم بودم؛ یعنی اگر قرار بود معلم باشم و سؤال طراحی کنم به این فکر می‌کردم که از کجا و چه سؤالاتی را طرح کنم.

- در پایان یک بار سؤالات مهمی را که معلم مشخص کرده بود و نیز امتحانات قبلی را می‌خواندم و همین باعث می‌شد همیشه نمره‌ی کامل بگیرم.