کنکور 98

تغییر روش به سبک من (روش مطالعه)

در این مقاله پشتیبان‌های تهران روش‌های مطالعه‌ی خود را در دوران تحصیل می‌گویند. این کار کمک می‌کند تا شما کلکسیونی از روش‌های مطالعه داشته باشید. با هم روش مطالعه‌ی موفق مائده حیدری را می‌خوانیم.

تغییر روش به سبک من (روش مطالعه)

در این مقاله پشتیبان‌های تهران روش‌های مطالعه‌ی خود را در دوران تحصیل می‌گویند. این کار کمک می‌کند تا شما کلکسیونی از روش‌های مطالعه داشته باشید. با هم روش مطالعه‌ی موفق مائده حیدریرا می‌خوانیم.


من از راهنمایی (متوسطه اول) ادبیات را دوست نداشتم و حس رقابت در این درس خیلی کم داشتم و نسبت به دیگر درس‌ها اهمیت کم‌تری برایم داشت؛ ولی با تغییر روش در مطالعه‌ی این درس به آن علاقه‌مند شدم و علاقه‌ی من باعث شد جبران سال‌های گذشته را هم بکنم.

- ابتدای مطالعه یعنی در زمانی که انرژی بیش‌تری داشتم، به مطالعه‌ی درس‌های سخت می‌پرداختم.

- لغات ستاره‌دار هر درس را مطالعه می‌کردم و سپس متن درس را می‌خواندم تا این‌که از فهمیدن درست متن لذت ببرم.

- روی لغاتی که نیاز به دوره نداشت و در بار اول هم بلد بودم خط می‌کشیدم تا در زمان مرور به صورت مجدد وقت مرا نگیرند و بتوانم سریع ادبیات را بخوانم.

- درس‌های را که به صورت داستانی بود مطالعه می‌کردم و برای مادرم تعریف می‌کردم. پس از این کار دیگر متن آن درس را فراموش نمی‌کردم.

- درنهایت به خودم اطمینان می‌دادم که همه‌ی درس‌های ادبیات را بلدم.