برنامه‌ی مطالعاتی اردیبهشت

با نوشتن یک برنامه‌ی مطالعاتی برای اردیبهشت‌ماه می‌توانید تمام درس‌ها را یک بار دوره کنید.

برنامه‌ی مطالعاتی اردیبهشت

با نوشتن یک برنامه‌ی مطالعاتی برای اردیبهشت‌ماه می‌توانید تمام درس‌ها را یک بار دوره کنید. به وضعیت مباحث درسی خود در امتحانات مدرسه نگاهی بیندازید و سپس با توجه به قوی و ضعیف بودن مباحث هر درس برای آن‌ها برنامه‌ی شخصی تهیه کنید. این برنامه باید جدا از برنامه‌ی مدرسه‌ی شما باشد.

می‌توانید روزی 2 تا 3 ساعت را به این برنامه اختصاص دهید؛ بدین ترتیب که درس‌های قوی را در حد مرور بخوانید تا فراموش‌شان نکنید و برای درس‌های ضعیف هر شب سؤالات تشریحی از مباحث آن حل کنید. بدین ترتیب با مرور درس‌های قوی و برطرف کردن اشکالات درس‌های ضعیف به آمادگی خوبی برای امتحانات می‌رسید.