کانن راند، بهار و شکوه تکرار (بهاریه)

بهار در کانون، فصل تکرار و مروراست؛ اما تکراری هدفمند و دقیق که در آن به نقاط قوت توجه می‌کنیم.

کانن راند، بهار و شکوه تکرار (بهاریه)

«کانُن راند» یا کاننِ مداوم نوعی فرم موسیقایی است. قطعه با یک افتتاحیه‌ی آرام شروع می‌شود و تا میانه‌ پیش می‌رود؛ بعد بدون توقف، جمله‌های نُت به ابتدا بازمی‌گردد. مرزی برای تداوم این فرم وجود ندارد اما نُت‌ها با تکرار، همیشگی می‌شوند. بهار که می‌شود، بیش‌ از هر زمان دیگری یاد کانن راندهای موسیقی می‌افتم!

بهار در کانون، فصل تکرار و مروراست؛ اما تکراری هدفمند و دقیق که در آن به نقاط قوت توجه می‌کنیم و نقاط ضعف را نیز کم و کم‌تر می‌کنیم. در این فصل است که در فاصله‌ی کم‌تری نسبت به هدف قرار می‌گیریم. این یعنی لمس دوباره‌ی موفقیت و تلاشی بیش‌تر از همیشه برای رسیدن به آن. باید به جنگ خمودی و ایستایی برویم. این داستان فراموش‌نشدنی بهار برای ماست. بازگشت زمین به ریتم جذاب بهاری اتفاق ساده‌ای نیست.

حالا یک بهار زیبای دیگر با کانن راند‌های باشکوهی مثل صدای رودها و پرنده‌ها از راه رسیده است. حالا وقت کوک کردن ساز تلاش و سخت‌کوشی در گامِ فصل شکوفایی است. باید بدون توقف به مرورِ هدفمند بازگردیم و مطالعات قبلی را همیشگی کنیم. باید یک گام محکم دیگر به سوی موفقیت شخصی‌مان برداریم و چه چیزی زیباتر از تغییر نگاه به اهداف در این فصل جذاب، که همه چیز در اطرافمان خبر از تغییر می‌دهد. ما و بهار، ما و زیبایی، تغییر و مرور باید یک سرود باشکوه در این نوبهار زیبا بسازیم و «نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی.»