تغییر را از بهار یاد بگیریم (بهاریه)

بهار ثابت کرده در اولین ماه خود یعنی فروردین تغییر می‌کند و این در شناسنامه‌ی وجودی‌اش ثبت شده است.

تغییر را از بهار یاد بگیریم (بهاریه)

وقتی بهار می‌شود، بوی خوشبختی و شادی و شور و نشاط درِ خانه‌ها را می‌کوبد و عطر شکوفه‌های بهاری همه‌ جا پخش می‌شود. آیا این اندوخته‌ی یک‌روزه‌ی بهار است؟

بهار ثابت کرده در اولین ماه خود یعنی فروردین تغییر می‌کند و این در شناسنامه‌ی وجودی‌اش ثبت شده است. بهار تمام فصل‌های سال را به سیطره‌ی خود درآورده است. تابستان و پاییز و زمستان هر یک به نوبه‌ی خود رنگی از بهار را به خود گرفته‌اند. بیاییم در بهار رنگ تغییر به خود بگیریم و تلاش کنیم این تغییر را تا پایان سال حفظ کنیم. فصل‌های زیبای ما از بهار، تغییر را آموخته‌اند. پس هنوز برای تغییر دیر نیست.