با افکاری جدید شروع کنیم (بهاریه)

با افکاری جدید و روش‌هایی جدید و تلاشی قوی‌تر شروع کنید و در طول سال هیچ گاه توکل را فراموش نکنید.

با افکاری جدید شروع کنیم (بهاریه)

زمین را بنگرید که چه بی‌اعتنا به گذشته لباسی نو می‌پوشد و تمام اتفاقات گذشته را دور می‌ریزد.

چه‌قدر زیبا می‌شود و حتی همچون عروس، لباسی پر از شکوفه به تن می‌کند و باد گیسوان این عروس را در هم می‌پیچد.

بیایید از زمین یاد بگیریم و گذشته را فراموش کنیم. از هم‌اکنون به آینده فکر کنید، به هدف خود نگاه کنید و متناسب با آن تلاش کنید.

تمام عادات غلط را دور بریزید و همچون زمین، نو بشوید.

با افکاری جدید و روش‌هایی جدید و تلاشی قوی‌تر شروع کنید و در طول سال هیچ گاه توکل را فراموش نکنید.

خرید کتاب