یک شگفتی علمی در مورد آب

آب یکی از فراوان‌ترین مواد در زمین است که به تازگی یک شگفتی علمی را رقم زده است.

یک شگفتی علمی در مورد آب

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - منطقه خراسان، در حالت مایع مولکول‌های آب از طریق پیوندهای هیدروژنی به هم متصل می‌شوند و مادامی که در داخل ساختار مایع در هم آمیخته هستند، این پیوندها به طور مداوم شکسته شده و مجددا تشکیل می‌شوند؛ در کوچکترین قطره‌ای که می‌توان از آب تشکیل داد و حاوی تنها 6 مولکول آب است این مولکول‌ها می‌توانند در یک زمان خودشان را نه تنها در یکی بلکه در دو ساختار مجزا بازآرایی کنند.

دو مولکول پیوندهای هیدروژنی که با همسایگان خود تشکیل داده‌اند را می‌شکنند و مثل چرخ دنده شروع به چرخیدن گرد هم می‌کنند. پیکربندی دوباره از طریق اثر ظریفی به نام تونل‌زنی کوانتومی رخ می‌دهد که در آن قطره کوچک انرژی کافی برای تغیر از یک پیکربندی به پیکربندی دیگر را ندارد، اما به سادگی از سد انرژی عبور کرده و از یک ساختار به ساختار دیگر در می‌آید. بر اساس گزارش گروهی از محققان در مجله Science ، این نحوه شکستن و بازآرایی پیوندهای دوگانه، می‌تواند نقش اساسی در نحوه رفتار مولکول‌های آب در سلول‌ها و در فعل و انفعالات معدنی داشته باشد.

منبع :