بررسی ایجاد دوقلوهای همسان در پژوهشکده علوم تولید مثل یزد

عضو هیات علمی پژوهشکده علوم تولید مثل یزد گفت: برای اولین بار در کشور بررسی ایجاد دوقلو در محیط آزمایشگاه در پژوهشکده علوم تولید مثل یزد انجام می‌شود.

بررسی ایجاد دوقلوهای همسان در پژوهشکده علوم تولید مثل یزد

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا منطقه یزد،‌ پروفسور محمدعلی خلیلی با اشاره به پیشرفت علم در زمینه جنین‌شناسی آزمایشگاهی، اظهار کرد: ایجاد دوقلوهای همسان در آزمایشگاه به عنوان یک تکنیک جدید به منظور افزایش میزان موفقیت در درمان زوج‌های نابارور در حال تحقیق است.

وی دوقلوهای همسان در جامعه را یک پدیده طبیعی و قابل مقایسه با دوقلوهای ناهمسان دانست و افزود: در این تکنیک از یک جنین حاصل از سلول‌های جنسی زن و مرد، دو جنین در محیط آزمایشگاه ایجاد می‌شود، به طوری که نیمی از سلول‌ها از جنین برداشته شده و به طور جداگانه رشد داده می‌شوند.

معاون آموزشی پژوهشکده علوم تولید مثل یزد گفت: از جمله مزیت‌های این روش، بالابردن شانس بچه‌دار شدن زنان با سن بالا، زوج‌های دارای جنین با کیفیت ولی تعداد کم و زنان دچار بیماری‌های لگنی حاد است.

خلیلی افزود: ایجاد دوقلو در آزمایشگاه برای اولین بار در سال 1993 میلادی به صورت تحقیقاتی در انسان انجام شد که نتیجه آن تأیید توانایی تکامل این جنین‌ها در آزمایشگاه بود.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد زمینه توسعه علمی و تحقیقات در کشور، خاطرنشان کرد: این روش که با عنوان «ایجاد دوقلو در محیط آزمایشگاه» در دنیا شناخته شده است، برای اولین بار در ایران در پژوهشکده علوم تولید مثل یزد در حال بررسی است.

عضو هیات علمی پژوهشکده علوم تولید مثل یزد ادامه‌ داد: در این تحقیق، دوقلوهای ایجاد شده در آزمایشگاه از نظر کیفیت، توانایی تکامل و همچنین ناهنجاری‌های کروموزومی ارزیابی و با جنین‌هایی که بطور معمول با روش IVF ایجاد شده‌اند، ارزیابی می‌شوند.

خلیلی تصریح کرد: در نهایت، هدف از انجام این طرح، ارزیابی‌های آزمایشگاهی جنین‌های حاصل از این روش و بررسی قابلیت کاربرد درمانی آنها برای بیماران مذکور با ایجاد تعداد جنین بیشتر و افزایش شانس باروری است.

منبع :