اهدای 5 دستگاه رایانه به انجمن خیریه بانوان در شهرستان گرگان

اهدای 5دستگاه رایانه به انجمن خیریه بانوان در شهرستان گرگان

اهدای 5 دستگاه رایانه به انجمن خیریه بانوان در شهرستان گرگان

از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی،5 دستگاه رایانه به انجمن خیریه گرگان در شهرستان گرگان مرکز استان گلستان اهدا شد.

خانم رجبلی، مدیر و موسس مرکز خیریه می گوید این مرکز یک انجمن مردم نهاد می باشدکه با هدف حمایت از زنان سرپرست خانوار، بدسرپرست و یا بدون سرپرست در سال 1379 تاسیس شده است. این مرکز در سال جاری 399 دانش آموز را تحت حمایت قرار داده است .

هزینه رایانه های اهدایی 64/500/000 ریال (6میلیون و 450 هزارتومان) می باشد که از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

اهدای 5 دستگاه رایانه به انجمن خیریه بانوان در شهرستان گرگان

اهدای 5 دستگاه رایانه به انجمن خیریه بانوان در شهرستان گرگان