از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی،5 دستگاه رایانه به انجمن خیریه گرگان در شهرستان گرگان مرکز استان گلستان اهدا شد.

خانم رجبلی، مدیر و موسس مرکز خیریه می گوید این مرکز یک انجمن مردم نهاد می باشدکه با هدف حمایت از زنان سرپرست خانوار، بدسرپرست و یا بدون سرپرست در سال 1379 تاسیس شده است. این مرکز در سال جاری 399 دانش آموز را تحت حمایت قرار داده است .

هزینه رایانه های اهدایی 64/500/000 ریال (6میلیون و 450 هزارتومان) می باشد که از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

اهدای 5 دستگاه رایانه به انجمن خیریه بانوان در شهرستان گرگان

اهدای 5 دستگاه رایانه به انجمن خیریه بانوان در شهرستان گرگان


کیهان، زادگاه الفبای هستی از شیمی 1 دهم
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دهم )
دبیر : فرزاد نجفی کرمی