رضا آرین منش: بافت معده و ترشحات آن

بافت پوششی معده از نوع استوانه ای ساده (تک لایه) است.
بافت پوششی معده از نوع استوانه ای ساده (تک لایه) است.

فایل های ضمیمه